img_9679-edit-web

Tanggal: 23-25 November 2016

Jumlah peserta: 28 orang

Lokasi: Solo, Jawa Tengah

Seminar ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para buruh di wilayah Jawa Tengah mengenai penerapan PP78/2015 dan Permenaker 21/2016, sehingga mereka dapat mengetahui makna dan sifat pasal yang berpihak atau netral. (Risky Ramanda)